LELA B. NJATIN
Foto: ilustracija iz Edwin D. Babbit, Načela svetlobe in barve (1878).

PIŠITE NAM

Za povpraševanja vseh vrst: deklicaspiscalko@gmail.com

Varstvo podatkov
Osebno
V skladu z zakonodajo je e-komuniciranje zadeva izključno med naslovnikom in pošiljateljem. Kakršnokoli nepooblaščeno razkritje, uporaba, objava, nadaljnje razpošiljanje, kopiranje ali spreminjanje sporočila, njegovega dela ali prilog, je izrecno prepovedano. Pošiljateljevega e-naslova ali osebnih podatkov ni dovoljeno posredovati osebam, ki niso naslovniki elektronskega sporočila, ali jih uporabljati za katerekoli namene, ki niso izrecno opredeljeni v vsebini elektronskega sporočila.

Na tem portalu
Obiskovalci in uredniki spoštujemo določila projekta Varni na internet, ki ga izvaja Slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT, pod okriljem javnega zavoda Arnes: https://www.varninainternetu.si/za-medije/

Zaščita avtorjev
Vse objavljeno na http://www.lelabnjatin.si je v skladu z mednarodnimi standardi spoštovanja avtorskih pravic.