LELA B. NJATIN

Foto murala Dana Beseda (2020): Bojan Štefanič.

Foto performansa Nevidna skupnost (2020): Leon Zuodar.

Foto instalacije Past besed (2017): Bojan Štefanič.

Foto performansa Strelišče. Plati plasti (2014): Rudi Uran.